Min varukorg

Varukorgen är tom!

Beställ gärna något gott från vår meny!

Integritetspolicy

Användaravtal samt integritetspolicy gällande användning av tjänsten Loco / Bistro Box

Välkommen till Bistro Box sida om behandling av personuppgifter och användaravtal. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående den relation du har till oss. Vi ber dig därför se över både användaravtalet samt integritetspolicyn.

Nedan ser du vår integritetspolicy:


Integritetspolicy

Välkommen till Bistro Box sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående den relation du har till oss.

Vi vill i detta dokument tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet. Vi vill även förklara vilka personuppgifter vi sparar, hur de används och varför vi sparar dem.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?


Tjänsten kan komma att samla in följande personuppgifter:

  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • IP-adress
  • Operativsystem
  • Enhetsbeteckning
  • Navigationshistorik inom ramen för tjänsten


Hantering av kortuppgifter?

Betalning är en obligatorisk del av varje beställning. De kortuppgifter slutkonsumenten matar in i appen sparar vi aldrig dessa på våra egna servrar, utan de lagras istället hos vår betaltjänstleverantör (för tillfället Stripe) som är PCI DSS-certifierad.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Bistro Box samlar in dessa personuppgifter om dig som användare för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse samt för att ha bästa möjliga förutsättningar att förhindra kortbedrägerier.

Telefonnummer samlas in för att restaurangen ska kunna kontakta dig angående din beställning. E-postadress används för att skicka kvitto till dig vid begäran. Operativsystem och enhetsbeteckning samlas in för buggrapportering. Navigationshistorik samlas in för att kunna se hur användarna använder vår tjänst och därmed kunna förbättra användarupplevelsen. IP-adress samlas in som bevisunderlag vid kortbedrägerier.


Vilka delar vi personuppgifter med?

Vid användning av vissa delar av tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Loco. En fullständig översikt avseende dessa leverantörer finns nedan. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandling av personuppgifter som du som kund avtalat med oss.


Behandling

Leverantör

Stripe hanterar kortuppgifter för att kunna genomföra ekonomiska transaktioner

Stripe

OneSignal används för att skicka push-notiser och lagrar data som position och enhetstyp för att kunna skicka push-notiser till användare inom specifika områden.

OneSignal

Firebase används för att få översikt av hur våra användare använder appen genom att spara opersonlig navigationshistorik.

Firebase

Vi delar information till restaurang där användaren gjort en beställning så att restaurangen kan komma i kontakt med berörd användare.

Berörd restaurang


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bistro Box sparar personuppgifter om dig som kund fram tills att vi blir informerade att personen inte längre vill vara användare i vår tjänst. I detta fall kan du kontakta vår support för att få dina personuppgifter borttagna eller anonymiserade.

Vilka rättigheter har du?

Som användare i Loco har du rätt till att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har även i vissa fall rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk europeisk lag, domstol- eller myndighet säger annat. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.


Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandling av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta vår support på info@thelocoapp.com.Nedan ser du vårt användaravtal för tjänsten Loco:


Användaravtal gällande användning av tjänsten Loco / Bistro Box

Detta avtal gäller användande av tjänsten Loco / Bistro Box och gäller mellan Restaurang Gilltuna AB (organisationsnummer 559240-2597; nedan tjänsteleverantören) som levererar tjänsten och slutkonsumenten som använder sig av tjänsten.

Det omfattar även förhållandet mellan tjänsteleverantören, aktören och slutkonsumenten och deras ansvar och skyldigheter vid användande av tjänsten.

Övriga roller

Betaltjänstleverantör - Den som tillhandahåller en betalningstjänst som tjänsten Loco använder för att överföra pengar mellan slutkonsument och aktör. I skrivande stund är detta Stripe.

Aktör - Den aktör som är ansluten till tjänsten och står för att leverera varorna som beställs genom tjänsten.

Beskrivning av tjänst

Loco är en beställningslösning som möjliggör betalning av aktörens varor, vanligtvis mat och dryck, genom en app.

Slutkonsumenten har möjlighet att beställa och betala via en app som tillhandahålls av leverantören.

Aktören tar emot beställningen genom en motsvarande app tillhandahållen av leverantören, där information kring beställningen görs tillgänglig, samt möjligheter att klarmarkera samt återbetala beställningen finns tillgängliga. Aktören står för att leverera beställningen till kunden.

Leveransansvar

Tjänstens ansvar sträcker sig till att förmedla kundens önskemål samt betalning till aktören. Aktören har fullt ansvar för att leverera de beställda varorna, samt att hålla menyn uppdaterad inom ramen för tjänsten, samt att återbetala beställningar som av någon anledning inte slutförs.

Om en beställning inte kan levereras ska slutkonsumenten och aktören kommer överens om om vilken lösning som passar bäst, där återbetalning av ordern är ett alternativ. Det är aktörens ansvar att lösa detta på bästa sätt, genom till exempel återbetalning.

Användning av tjänsten

När du använder tjänsten är det ditt ansvar att vara serveringsbar. Samma regler som annars gäller för exempelvis alkoholservering gäller när du använder tjänsten - du medger att du är över 18 och inte överförfriskad.

Samtycke

När du registrerar dina uppgifter i appen samtycker du till dessa villkor.

Om du vill återkalla samtycket kan du kontakta oss genom någon av nedanstående kommunikationskanaler. Var då beredd att uppge uppgifter så att vi kan identifiera dig i systemet, i skrivande stund kan det vara e-postadress eller de begränsade delar av kortuppgifter vi har tillgång till (4 sista siffrorna i kortnumret, samt giltighetstid) så att vi kan försäkra oss om att dina personuppgifter raderas ur vårt system.

E-post

info@thelocoapp.com

Postadress

Kopparbergsvägen 8

72213 Västerås

Sverige

Facebook

https://www.facebook.com/locoapp1/

Öppettider

Öppet
Vardagar 08:00 - 15:00
Lunch:
Vardagar 09:00 - 14:30
 
Sommarstängt 8/7 - 7/8 Stängt